ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ
Rio de Janeiro - Brasil

Links
Συνδέσεις
Fotografias
Φωτογραφίαι
Página Principal
Ἀρχικὴ σελίς
Ícones
Εἰκόνες
Textos
Κείμενα
                                                       
 CLERO - ΚΛΗΡΟΣ

       
       Sua Eminência Reverendíssima Dom Iosif
,
        Αrcebispo Metropolita de Buenos Aires,
         Primaz e Exarcada da América do Sul

       Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες
       καὶ Ὑπέρτιμος καὶ
Ἔξαρχος Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ἰωσήφ

                                                 

       
       Sua Excelência Reverendíssima Dom Gregório
,
        Bispo de Ábydos,
        Bispo Auxiliar da Sacra Metrópole de Buenos Aires

       Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου
       καὶ
ἑν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Μπουένος Ἄϊρες
     
Βοηθὸς Ἐπίσκοπος  κ. Γρηγόριος

       
          Rev. Pe.Henrique Cairus

          Pároco da Paróquia de Santo André Apóstolo
          Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος  π.Ἑρρῖκος Καϊρούζ
           ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

      
               Rev. Pe.Paulo José de Oliveira de Lima
            Pároco da Paróquia de São Pedro e São Paulo, na Pavuna
           Ὁ αἰδεσιμώτατος π.Παῦλος ντε Λίμα
            ὁ ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς ἐν Παβούνᾳ Ἐνορίας
            Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου


               


       
          Protopsaltis sr. Apóstolos Grigoriádis
          Ὁ Πρωτοψάλτης κ. Ἀπόστολος
Γρηγοριάδης


      
Adormecido em Cristo (em 2015), nosso primeiro Pároco,
         ♰ Rev. Arcipreste Dimítrios Nikolayidis

     Ὁ ἐν Χριστῷ κεκοιμημένος πρῶτος ἡμῶν προϊστάμενος
        
Ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Νικολαΐδης

      
__________________________________________________________
Comunidade Beneficente Helênica "Acrópolis" (Rio de Janeiro)
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας
Αλφαβητικό εορτολόγιο

R. Darke de Mattos, 46
Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
BRASIL
como chegar
Tel.: +552124852268
hcairus@yahoo.com.br


A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BibliotecaN E W S