ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ
Rio de Janeiro - Brasil


Clero
Κλῆρος
Fotografias
Φωτογραφίες
Página Principal
Πρώτη σελίδα
Links
Συνδέσεις
Textos
Κείμενα


Ícones - Εἰκόνες


    Ὁ Παντοκράτωρ
Ό Κύριος, ὁ Ἅγιος, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ
Αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου

 
Ἡ Παναγία Τριχεροῦσα
Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον,
 ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον.

    Ὁ Ἅγιος  Ἀνδρέας
 ὁ τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος
ς τῶν  Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων,  Ἀνδρέα, ἱκέτευε,
εἰρήν
τ
οἰκουμένῃ δωρίσασθαι,
 καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν Σοῖ προσφέρομεν
κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι
Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεόλογος
_______________________________________________________________
Comunidade Beneficente Helênica "Acrópolis" (Rio de Janeiro)
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας
Αλφαβητικό εορτολόγιο

R. Darke de Mattos, 46
Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
BRASIL 
Como chegar   ΧΑΡΤΗΣ
Tel.:
55 21 25903735
hcairus@yahoo.com.br

A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BibliotecaN E W S