ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ
Rio de Janeiro - Brasil
 
Clero
Ὁ Κλῆρος
Fotografias
Φωτογραφίαι
Página Principal
Ἀρχικὴ σελίς
Links
Συνδέσεις
Textos
Κείμενα

Ícones - Ἱεραὶ Εἰκόνες


    Ὁ Παντοκράτωρ
Ό Κύριος, ὁ Ἅγιος, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ
Αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου

 
Ἡ Παναγία Τριχεροῦσα
Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον,
 ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον.
conheça a história deste Sacro Ícone


    Ὁ Ἁγιος  Ἀνδρέας
 ὁ τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος,
ὁ Προστάτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
 καὶ ταύτης τῆς Ἐνορίας
ς τῶν  Ἀποστόλων Πρωτόκλητος,
καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος
 τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων,  Ἀνδρέα, ἱκέτευε,
εἰρήνην 
τ
οἰκουμένῃ δωρήσασθαι,
 καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.


Ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ,
ὁ ῥημάτων θείων ὑπήκοος,
ὁ πραγμάτων παραδόξων διάκονος,
ὁ Παρθένου Μνήστωρ θεόπαιδος,
ὁ δίκαιος κατὰ πάντα καί ὁ ἀληθής.


Ὁ Ἅγιος Μόδεστος,
Ἀρχιεπίσκοπος Ἰεροσολύμων
ὁ Προστάτης τῶν Ζῴων


Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι
ὁ  Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὀ Θεόλογος
_______________________________________________________________
Comunidade Beneficente Helênica "Acrópolis" (Rio de Janeiro)
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας
Αλφαβητικό εορτολόγιο

R. Darke de Mattos, 46
Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
BRASIL 
Como chegar   ΧΑΡΤΗΣ
Tel.:
55 21 25903735
hcairus@yahoo.com.br

A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BibliotecaN E W S