ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ
Rio de Janeiro - Brasil

Clero
Κλῆρος
Fotografias
Φωτογραφίες
Página  Principal
Πρώτη σελίδα
Ícones
Εικόνες
Textos
Κείμενα


    LINKS - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
        Todos os Links indicados são recomendados pelo nosso Clero
        e referem-se a Igrejas Ortodoxas Canônicas ou a órgãos oficiais
.
        Nossa Paróquia não utiliza redes sociais da Internet.              

           
    1. ECLESIÁSTICOS ORTODOXOS
         
          1.1. HIERARQUIA - ΙΕΡΑΡΧΙΑ

           1.2. IGREJAS NO RIO DE JANEIRO - ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΝ ΤΩι ΡΙΩι ΙΑΝΕΪΡΩι
          
           1.3. IGREJAS NO BRASIL - ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΝ ΤΗι ΒΡΑΖΙΛΙΑι


           1.4.  IGREJAS NO MUNDO

                              
    2. INSTRUMENTAIS E CATEQUÉTICOS                                                            
                  
       3. INSTITUCIONAIS NÃO ECLESIÁSTICOS
  _______________________________________________________________________________

  R. Darke de Mattos, 46
  Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
  BRASIL

  como chegar - Χάρτης
  Tel.: 55 21 25903735
   hcairus@yahoo.com.br
   A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BibliotecaN E W S