ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ
Rio de Janeiro - Brasil

Fotografias
Φωτογραφίαι
Clero
Ὁ Κλῆρος
Página  Principal
Ἀρχικὴ σελίς
Links
Συνδέσεις
Ícones
Εἰκόνες
Textos
Κείμενα
   Pe. Henrique Cairus, sacerdote ecônomo da Sacra Arquidiocese de Buenos Aires e Exarquia da América do Sul, nasceu no Rio de Janeiro, em 1967. É filho de Noemia Fortuna Cairus e Antonio Cairus, de família originária do Líbano.
Doutorou-se em Letras Clássicas (Língua e Literatura Grega), em 1999, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
    Em dezembro de 2012, foi ordenado Presbítero pelas arquisacerdotais mãos de S.E.R. Dom Tarásios, atual Arcebispo Metropolita de Rodópolis, que o elevou a Ecônomo Stavrophóros em dezembro de 2017.
    Atualmente é Professor Titular da Universidade do Brasil (UFRJ), atuando nο Departamento de Letras Clássicas, e Pároco interino da Paróquia de Santo André Apóstolo, sob o Omofório de Sua Eminência Reverendíssima Dom Iosif, Arcebispo Μetropolita de Buenos Aires, Primaz e Exarca da América do Sul (jurisdição do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla).

Papadiá: Profa.Tatiana Ribeiro
Professora de Língua e Literatura Gregas na UFRJ,
Doutora em Letras Clássicas (UFRJ),
 ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos.
__________________________________________________________________________________________________

 


    Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος π.Ἑρρῖκος Καϊρούζ, ὁ ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ Μητροπόλει Μπουένος Ἄιρες καὶ τῇ Ἐξαρχίᾳ Νοτίου Ἀμερικῆς Σταυροφόρος Οἰκονόμος ἱερεύς, ἐγεννήθη ἐν τῷ Ῥίῳ ντε Ἰανεΐρῷ, τῷ ἔτει ,αϡξζ', υἱὸς τῆς Νοεμίας Φ. Καϊρούζ καὶ τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Καϊρούζ, ἀπὸ λιβανεζικῆς  καταγωγῆς.
    Tῷ τει ,αϡϞθ' ἔλαβε Διδακτορικὸν Δίπλωμα Κλασικῶν Σπουδῶν (Ἑλληνικῆς Φιλολογίας) ἀπὸ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ῥίου Ἰανεΐρου, ὑποβαλὼν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὰ ἱερὰ ἐν τ ἱπποκρατικ νοσολογίᾳ». Τυγχάνει Kαθηγητὴς τοῦ Τμήματος Κλασικῆς Φιλολογίας αὐτοῦ τοῦ Πανεπιστημίου. Τῇ β' Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους ,βιβ', ὁ Σεβασμιώτατος νῦν Μητροπολίτης Ῥοδοπόλεως καὶ τότε Μητροπολίτης Mπουένος Ἄιρες καὶ Ὑπέρτιμος καὶ ξαρχος Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ταράσιος αὐτὸν ἐχειροτόνησεν εἰς πρεσβύτερον ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, καὶ τῇ γ' Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους ,βιζ' ἐγένετο ἡ αὐτοῦ Χειροθεσία εἰς Σταυροφόρον Οἰκονόμον διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν ἀρχιερατικῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.Ταρασίου.
    Ὑπηρετεῖ ἐν Ῥίῳ Ἰανεΐρῳ εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν ὑπὸ τὸ Ὠμοφόριον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες καὶ Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ἰωσήφ.

Ἀναπληρωματικὴ Καθηγήτρια Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας  (Πανεπιστήμιον τῆς Βραζιλίας)
Διδάκτωρ Κλασικῆς Φιλολογίας (UFRJ)

  Ἡ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον 

_______________________________________________________
Comunidade Beneficente Helênica "Acrópolis" (Rio de Janeiro)
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας
Αλφαβητικό εορτολόγιο


R. Darke de Mattos, 46
Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
BRASIL
como chegar   ΧΑΡΤΗΣ
Tel.: +55 21 24852268
hcairus@yahoo.com.br

A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BYBLOS | N E W S