ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ
Rio de Janeiro - Brasil

Fotografias
Φωτογραφίες
Clero
Κλῆρος
Página  Principal
Πρώτη σελίδα
Links
Συνδέσεις
Ícones
Εικόνες
Textos
Κείμενα


Rev. Pe.Henrique Cairus

      O Pe. Henrique Cairus, sacerdote ecônomo da Sacra Arquidiocese de Buenos Aires e Exarquia da América do Sul, nasceu no Rio de Janeiro, em 1967. É filho de Noemia Fortuna Cairus e  Antonio Cairus, de família originária do Líbano. Doutorou-se em Letras Clássicas (Língua e Literatura Grega), em 1999, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é Professor Titular da Universidade do Brasil, atuando nο Departamento de Letras Clássicas da UFRJ, e Pároco interino da Paróquia de Santo André Apóstolo, sob o Omofório de Sua Eminência Reverendíssima Dom Tarásios, Arcebispo Μetropolita de Buenos Aires e Exarca da América do Sul (jurisdição do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla), que o ordenou presbítero em dezembro de 2012 e o elevou a Ecônomo Stavrophóros em dezembro de 2017.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Αἰδ. π.Ἑρρίκος Καϊρούζ
 
      Ὁ αἰδεσιμολογιώτατος
ἱερεὺς π.Ἑρρίκος Καϊροὺζ, ὁ κατὰ τὴν Ἁγιοτάτην Μητρόπολιν Μπουένος Ἄιρες καὶ τὴν Ἐξαρχίαν Νοτίου Ἀμερικῆς Σταυροφόρος Οἰκονόμος, ἐγεννήθη ἐν τῷ Ρίῳ Ἰανεΐρῳ ἐν τῷ ἔτει ,αϡξζ'. Υἰὸς ἐστίν Νοεμίας Φορτούνας Καϊρούζ καὶ τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Καϊρούζ, ἀπὸ λιβανεζικῆς καταγωγῆς. Ἐν τῷ ἔτει ,αϡϞθ' ἔλαβε Διδακτορικὸν Δίπλωμα Κλασικῶν Σπουδῶν (Ἑλληνικῆς Φιλολογίας) ἀπὸ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ρίου Ἰανεΐρου, ὑποβαλὼν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὰ ἱερὰ ἐν τ ἱπποκρατικ νοσολογίᾳ». Τυγχάνει Kαθηγητής τοῦ Τμήματος Κλασικῆς Φιλολογίας τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου. Τῇ β' Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους ,βιβ', ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Mπουένος Ἄιρες καὶ Ὑπέρτιμος καὶ ξαρχος Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ταράσιος αὐτὸν ἐχειροτόνησεν εἰς πρεσβύτερον ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, καὶ τῇ γ' Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους ,βιζ' ἐγένετο ἡ αὐτοῦ Χειροθεσία  εἰς Σταυροφόρον Οἰκονόμον διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν ἀρχιερατικῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.Ταρασίου.


  Ἡ Χειροτονία 

_______________________________________________________
Comunidade Beneficente Helênica "Acrópolis" (Rio de Janeiro)
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας
Αλφαβητικό εορτολόγιο


R. Darke de Mattos, 46
Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
BRASIL
como chegar   ΧΑΡΤΗΣ
Tel.: +55 21 24852268
hcairus@yahoo.com.br

A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BYBLOS | N E W S