ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ

Ρίο ντε Tzανέιρο -Βραζιλία

IGREJA ORTODOXA GREGA DE SANTO ANDRÉ

Rio de Janeiro - Brasil

Clero
Ὁ Κλῆρος
Fotografias
Φωτογραφίαι
Página  Principal
  Ἀρχικὴ σελίς
Ícones
Εἰκόνες
Textos
Κείμενα


       LINKS - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


Todos os Links indicados são recomendados pelo nosso Clero

e referem-se a Igrejas Ortodoxas Canônicas ou a órgãos oficiais.

           
Nossa Paróquia não utiliza redes sociais da Internet.        
  
 
       
    1. ECLESIÁSTICOS ORTODOXOS

         
          1.1. HIERARQUIA - ΙΕΡΑΡΧΙΑ
    

    
  Patriarcado Ecumênico - Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
  Arquidiocese  Metropolitana de Buenos Aires e da América do Sul - Ἀρχιεπισκοπή 
   Ecclesia (site brasileiro da Arquidiocese de Buenos Aires e da América do Sul)  


           1.2. IGREJAS NO RIO DE JANEIRO - ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΝ ΤΩι ΡΙΩι ΙΑΝΕΪΡΩι
          
           1.3. IGREJAS NO BRASIL - ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΝ ΤΗι ΒΡΑΖΙΛΙΑι


           1.4.  IGREJAS NO MUNDO -  ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ
ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

                              
     2. INSTRUMENTAIS E CATEQUÉTICOS - ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ                             


      3. MÚSICA BIZANTINA - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

 • Byzantine music (tropários para cada dia)
 • Ψαλτική - música eclesiástica 
 • Grande coletânea de links de música bizantina (Mosteiro de Sto.Antônio)

 •       4. NOTÍCIAS ORTODOXAS - ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 • Ecclesia News
 • Doxologia Infonews                
 • Ῥομφαία 
 • Orthodox Times
 • Orthodoxie  
 • Βῆμα τῆς Ὀρθοδοξίας 
 • Orthodox Observer 
       5. OBJETOS ORTODOXOS (e-shopping)

    Casa Sophia: arte religiosa (no Brasil)
    Μοναστηριακά (Monte Athos)   
                 
       6. INSTITUCIONAIS NÃO ECLESIÁSTICOS
               
    Associação Greco-Ortodoxa e Beneficente "Acrópolis" (Rio de Janeiro)   
    Embaixada da República Helênica no Brasil    
  Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos 
  ___________________________________________________________________________

  R. Darke de Mattos, 46
  Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ
  BRASIL

  como chegar - Χάρτης
  Tel.: 55 21 25903735
   hcairus@yahoo.com.br

  A Igreja Ortodoxa | Patriarcado Ecumênico | Arquidiocese Grega | O Monte Athos |Calendário Litúrgico | Canto Bizantino | BibliotecaN E W S